Visie

Visie

“Christus in jou is het allerbeste van jezelf, is groter dan je grootste verlangen, het is dieper dan je je zelf realiseert..” -Pastor Lucy-

De visie van Christengemeente Hoogeveen is het opbouwen van het lichaam van Christus.

Wanneer je kijkt naar het natuurlijke lichaam, dan bestaat die uit ontzettend veel onderdelen. Elk lichaamsdeel, orgaan of cel heeft een eigen functie, is even belangrijk en wordt aangestuurd door het hoofd. Het lichaam van Christus werkt ook zo.

God heeft voor een ieder mens op aarde een doel. Nog voordat jij bestond wees Hij al een stukje Christus van zichzelf aan jou toe en gaf jou hiermee een doel voor jouw leven. Iedereen heeft een eigen, uniek stukje Christus. Al die stukjes bij elkaar, maken een lichaam. Het lichaam van Christus dat we, dus samen, met elkaar willen opbouwen.

Jezus is de enige die weet wat jouw unieke doel voor je leven is. Dat doel is groter dan die je nu misschien hebt, Hij wil dat jou persoonlijk laten inzien. Dat betekent dat een ieder mens potentie heeft! Zo kijken wij ook naar jou!

Wij willen een kerk zijn waar jij het doel, dat God heeft voor jouw leven kunt ontdekken. Wij willen de potentie, waar jij al mee gezegend bent (Efeze1:3-4) in jou zichtbaar laten worden.

Wij zijn die warme gemeente waar jij je thuis voelt en het doel van Jezus voor jouw leven zal gaan vinden.

Wij willen door middel van de verkondigingen, cursussen en opleidingen duidelijkheid bieden over Zijn Woord. Ons doel is om dan de eenheid te vormen die Jezus al voor zich zag. Nog voordat Hij de aarde schiep.

Wij willen terugbrengen dat wij weer met God kunnen samenwerken en Hij weer met ons. Zijn plan was altijd al dat Hij dat met ons samen wilde doen. Kijk maar naar Adam en Eva. God gaf hen alles, het enige wat Hij wilde was dat ze Hem betrokken, met Hem praatten.

Christengemeente Hoogeveen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte