Het ontstaan

Terug

Het ontstaan

Eigenlijk is het bouwen van deze organisatiestructuur al een beetje begonnen in 2003, waarin de Heer een roeping gaf aan mij: “Bereid de WEG van de Heer voor, maak Zijn PADEN recht”. Daar komt de naam PATHWAY uiteindelijk ook vandaan. Het is een manier van organiseren waarop de gaven en roepingen van gemeenteleden tot hun recht kunnen komen.

Sinds het oprichten van de kerk in september 2006 heb ik (als oprichter) dit altijd voor ogen gehouden. Alles verder opbouwen in het teken van een zo goed mogelijk lopende organisatie. Zoals een motor in een auto uit verschillende onderdelen bestaat, die harmonieus samenwerken en een ieder zijn eigen taak en verantwoordelijkheid kent en heeft. Waarin het belangrijk is dat de juiste mensen op de juiste plaats komen te staan en je zodoende met elkaar de kerk kunt verder bouwen: “Goede onderlinge relaties en een goede samenwerking maken ons sterk”.

Naast het opzetten van de organisatie en het ontwikkelen/geven van trainingen volgens Eféze 4:11-16, is het altijd een uitdaging geweest om de organisatie een vorm te geven. Vanwege de groei en ontwikkeling die vele mensen ervaren hebben in onze gemeente, was het regelmatig nodig om het een en ander aan te passen. Deze veranderingen hebben soms voor onrust en onbegrip gezorgd. Dat is niet bewust zo gegaan. En helaas heeft niet iedereen, ook niet na een gedegen uitleg, het begrepen of het willen inzien.

Toch ben ik nooit gestopt met bouwen of deze visie uit het oog verloren. Wetend dat ik geroepen ben om een gedegen fundament te bouwen voor de gemeente en de leden. De lessen van Dr. Radtke over het Werken in Teams heeft een grote bijdrage geleverd aan een volgende stap. Door met een klein team te gaan werken en hun plannen en ideeën te verkrijgen kwam er een groter inzicht: The Pathway. Hierin kwamen de gaven van de teamleden het beste tot hun recht en zat er direct een logische lijn in.

Sterker nog: ik geloof in een toename van kracht en van een hernieuwde positieve invloed van de kerk in deze tijd, ook in Hoogeveen. En ik geloof dat “The Pathway” een model is die meerdere kerken en bedieningen kunnen overnemen om hun organisatie en leden het beste tot hun recht te laten komen. Het is mijn taak om een geloofsvereniging op te zetten, waarin iedereen belangrijk is en ook jij een stuk vervulling in het leven kan ervaren door te mogen zeggen en doen wat jij belangrijk vindt, zonder jezelf groter te maken/vinden dan de organisatie. Samen = het sleutelwoord voor plezier in het geloof!

Vriendelijke groet,

David Scholing

Oprichter Christengemeente Hoogeveen

Afbeelding bij Het ontstaan

David Scholing

Christengemeente Hoogeveen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte