Missietrip Indonesië

Missietrip Indonesië

21-03-2019

Christengemeente Hoogeveen gaat naar Indonesië.

Hoogeveen - Op 14 mei vertrekken vier gemeenteleden van Christengemeente Hoogeveen naar Indonesië voor een missietrip. Wat is begonnen als een vakantie naar familieleden, ontwikkelt zich naar een wonderlijke bediening. 


Christengemeente Hoogeveen gaat samen op missietrip naar Indonesië. Om ervoor te zorgen dat het een geslaagde missie wordt, denkt, doet en doneert de hele gemeente mee om de kerk in Jailolo te helpen. Deze kerk is in zeer korte tijd van 70 leden naar 200 leden gegroeid (en is groeiende) en moet alle mensen een plek kunnen bieden. Het huidige kerkgebouw, dat nu nog van hout is, moet uitgebouwd worden. Hoe die enorme groei zo is ontstaan? Evert en zijn vrouw Nel spraken, tijdens hun vakantie in Indonesië, met familie over wat de Christus in mensen betekent.

 

Van visioen naar een serieuze missie.

Evert Djababoe, in Hoogeveen beter bekend als dè uitsmijter van “de Kei”, stribbelt al jaren tegen kansen en mogelijkheden om iets te gaan doen voor de Heer. De kansen en mogelijkheden die hij kreeg, lagen niet in lijn met de roeping die hij voor zijn leven heeft. Evert en zijn vrouw gingen in 2017 op vakantie naar familie in Indonesië. Daar kreeg hij een visioen. In die visioen werd het hem duidelijk dat hij de Boodschap verder moest gaan brengen in Indonesië. Waar hij op andere mogelijkheden een ‘nee’ bleef zeggen, werd het nu een: ‘Heer, als U dit wilt, dan ga ik dat doen.’
Evert en zijn vrouw spraken tijdens hun vakantie met familie over Jezus en wat de Christus in mensen betekent en kan doen. De mensen die dit hoorden werden enthousiast van dit goede nieuws, dat er een doel is voor een ieders bestaan. Deze mensen spraken weer met andere mensen en zo werd de kerk daar al heel snel te klein.
Eenmaal terug in Hoogeveen maakte Evert het visioen en hun ervaringen bespreekbaar binnen Christengemeente Hoogeveen en verzamelde mensen om mee te gaan naar de Noord-Molukken. Zijn vrouw Nel, Henk Drenth en David Scholing gaan hem versterken om het goede nieuws, het Evangelie, verder te brengen en te helpen om de kerk in Jailolo, op het eiland Halmahera, verder te bouwen. Ondertussen zijn de mensen in de Noord-Molukken hard aan het werk om alles voor te bereiden voor hun komst.

Wonderen en tekenen.

Ook zijn Evert en zijn team in Hoogeveen al een tijdje druk achter de schermen bezig. Zo moesten natuurlijk onder andere de reis gepland en de tickets besteld worden. Daar gebeurde al het eerste wonder. Normaal gesproken moet een ticket eerst betaald zijn, voor die ontvangen wordt. Maar de tickets zijn er al en ze zijn nog niet eens betaald. Dit is een bevestiging van God voor Evert, Hij wil dat hij gaat.

Molukse avond.

Heel Christengemeente Hoogeveen staat achter deze missietrip en helpt mee om zoveel mogelijk geld in te zamelen, zodat er geïnvesteerd kan worden in de reis en het opbouwen van de kerk in Jailolo. Zo staat er op 11 mei een Molukse avond gepland in het DES-Gebouw. Er komen verschillende Molukse muziek- en dansgroepen, zoals de Tifagroep, Menaregroep (Widjaja Kusuma) en een Molukse band “Friends”. Ook zal gospelzangeres Odilla Tempert meezingen met de band van Christengemeente Hoogeveen, Unity. Verder worden er Molukse hapjes en drankjes verkocht en de gehele opbrengst gaat naar deze missietrip naar Indonesië.
Iedereen is voor deze avond van harte uitgenodigd, de zaal gaat open om 19:00 uur en het begint om 19:45 uur.

Alle donaties die tot aan de missietrip binnenkomen via onze website, zullen naar dit goede doel gaan.
Doneren kan via deze pagina: https://www.christengemeentehoogeveen.nl/donatie 

 

Christengemeente Hoogeveen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte