Usman Sanduhan

Foto Usman Sanduhan

Uitvoerend leiderschapsteam: 
Onderwijs


Je hebt de bedieningstraining gedaan en volgt misschien nog meer cursussen. Hiermee heb jij een goed en stevig fundament gelegd. De bedoeling van een fundament is om daarop te bouwen. Door verder onderwijs te volgen in de bijbelschool, ga jij bouwen op het fundament.

Het is niet alleen theorie wat je krijgt, maar ook ga je leren om Gods woord in praktijk te brengen.

Ons doel is dat jij klaargemaakt wordt om te doen wat in Efeze 4: 12 staat, namelijk:

  • om de heiligen toe te rusten
  • tot het werk van de bediening
  • tot opbouw van het lichaam van Christus

Christengemeente Hoogeveen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte