Onze indentiteit als Christengemeente.

PH kerk pastorpastor Lucy

Visie:

  • In eenheid en goede harmonie met elkaar omgaan.
  • Duidelijk onderwijs ontvangen vanuit het Woord van God, zodat het Woord begrijpelijk is voor jong en ouder.
  • Opgroeien in de kennis en genade van Jezus Christus, zodat er een gezonde en stabiele relatie met God de Vader, de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest opgebouwd kan worden.
  • Het Woord van God leren toepassen in het dagelijks leven.
  • God prijzen en eren door middel van dynamische muziek.

Missie:

  • Relaties opbouwen (met de Heer en met elkaar).
  • Het bereiken van christenen zonder kerk en mensen die meer over onze Heer willen weten.
  • Inzichten van het Woord van God verduidelijken voor jong en ouder.
  • Een plaats geven om te dienen.